GERECHT EN CRIMINALITEIT

 

المحكمة و الإجرام

محكمة

محكمة  ج  محاكم

محكمة الدرجة الأولى\ محكمة ابتدائية

مثل أمام القاضي

المحكمة العسكرية

دار القضاء

قصر العدل \ دار العدل \ قصر العدالة

محكمة  ج محاكم

محكمة العدل الدولية \ المحكمة الدولية

محكمة العدل الأوروبية

القضاء

قاض  ج  قضاة

القضاء

رجل القضاء

قاضي تحقيق

قاضي الأحداث

قاضي القضاة

سعادة القاضي

هيئة القاضي

محْضر قانوني

مصطلحات شرعية

قضائي \  شرعي

مصاريف الدعوْى

قضية

قضية جنائية

قضية خارسة

حفض قضية

ربح \ كسب قضية

طرح قية على

حكم  (حكْم)

حكم على مجرم

حكم على شخص بالأشغال الشاقة

حكم على شخص بالإعدام

حاكم مجرما

حكم ج  أحكام

حكم قاس \ خفيف

حكم ملْزم

حكم دولي

حكم بالبراءة

حكم بالإدانة

نطق بحكم

نقص حكما

حكم ج  أحكام

جرّم \ اتهم

اتهام \ تهمة  \  ترجيم

قاضي الجنايات

  قانوني

استشارة قانونية

مستشار قانوني

مساعدة قانونية

قانون عام  \ قانون خاص

قوانين صارمة

قانوت العقوبات

قانون الأجانب

رجل قانوني

دولة قانون

طبّق القانون

خالف القانون \ خرج عن القانون

تحايل عن القانون

سنّ \ أصدر قانونا

قانون مدني

باسم القانون

ضد القانون

قانون

الشريعة الإسلامية

قانون إداري

قانون تأديبيّ

قانون بحري

قانون دولي

القانون الأوروبي

حق ج  حقوق

حق أساسي \ حق دستوري

حقوق الإبسان

حقوق المرأة

حق الانتخاب للنساء

حق التأليف و الطبع و النشر

جميع الحقوق محفوظة

بلا حقوق

إجرام

ارتكب جرائم بحق شعبه

جريمة كبيرة \ خطيرة

ارتكب جريمة

مسرح الجريمة \  مكان وقوع الجريمة

جرْم

جرْمي

جريمة ج  جرائم  \ جناية

الجريمة المنظمة \ الإجرام المنظم

جريمة أخلاقية \ جريمة آداب

جريمة قتل

إجرام

إجرام دولي

إجرامي

منظمة إجرامية

جاني  ج  جناة

المباحث جنائية \ المباحث العامة

مجرم

مجرم هارب

مجرم خطير

مجرم حرب

عقاب \ معاقبة

حكم بالإعدام

عقوبة بالإعدام

مات شنقا

حبس ج  حبوس   \  سجن ج  سجون

سجن عليه حراسة مشدّدة

حبس \ عقوبة حبس \ سجن

اعتقل \ أسر \ شجن

عقوبة حبس

اعتقال ج  اعتقالات  \ سجْن \ أسْر

السجن مدى الحياة

سجين ج سجناء \ مسجون  ج  مساجين

سجان

 

GERECHT EN CRIMINALITEIT

Rechtbank

Gerecht, rechtbank

Rechtbank van eerste aanleg

Voor de rechter verschijnen

Het militaire gerecht

Gerechtsgebouw

Gerechtsgebouw

Gerechtshof

Het internationaal gerechtshof

Het Europees gerechtshof

De magistratuur

Rechter

De magistratuur, rechtspleging,- spraak

Magistraat

Onderzoeksrechter(rechter-commissaris)

Kinderrechter

Opperrechter

De edelachtbare rechter

Rechtscollege

De gerechtsdeurwaarder

Gerechtelijk jargon

Gerechtelijk

Gerechtskosten

Zaak, geding, rechtszaak, proces

Strafzaak

Een verloren zaak

Een zaak aanhouden

Een zaak winnen

Een zaak voorleggen aan

Veroordelen

Een misdadiger berechten

Iemand tot dwangarbeid veroordelen

Iemand ter dood veroordelen

Een misdadiger berechten

Vonnis, arrest

Een streng , een mild vonnis

Een bindende arbitrage

Internationale arbitrage

Vrijspraak

Veroordeling (schuldig)

Uitspraak doen, een vonnis uitspreken

Een vonnis verbreken, ontbinden

Decreet, verordening

Beschuldigen

Beschuldiging

strafrechter

Juridisch,wettelijk, rechtsgeldig, legitiem,

Juridisch advies

Een juridisch adviseur

Juridische bijstand, rechtshulp

Publiek recht , privaat recht

Strenge wetgeving

Strafrecht (wetboek van)

Vreemdelingenwet

Jurist, rechtsgeleerde

Rechtsstaat

Een wet toepassen

De wet overtreden

De wet ontduiken

Een wet uitvaardigen

Burgerlijk recht(boek)

In naam der wet

Tegen de wet

Recht

Het Islamitisch recht

Bestuursrecht

Tuchtrecht

Zeerecht

Volkenrecht

De Europese wetgeving

Recht

Grondrecht

De rechten van de mens

Vrouwenrechten

Vrouwenkiesrecht

Auteursrecht, copyright

Alle rechten voorbehouden

Rechteloos

Criminaliteit

heeft misdaden tegen zijn volk begaan

Een ernstig, een zwaar misdrijf

Een misdrijf plegen

Plaats van misdrijf

Delict, misdaad

Crimineel

Misdrijf, misdaad

De georganiseerde misdaad

Zedendelict

Moord

Criminaliteit, misdaad

Internationale criminaliteit

Crimineel, misdadig

Een criminele organisatie

Dader, delinquent, crimineel

De criminele recherche  / de recherche

Misdadiger, crimineel, bandiet

Een voortvluchtig misdadiger

Een zware crimineel

Een oorlogsmisdadiger

Bestraffing

Doodsvonnis

Doodstraf

Dood door ophanging

Gevangenis

Een streng beveiligde gevangenis

Gevangenisstraf

Gevangennemen

Celstraf, gevangenisstraf

Gevangenschap

Levenslang

Gevangene, gedetineerde

Gevangenisbewaarder, cipier

 

 

Home