PENSIOEN

 

تقاعد

أحال شخصا على \  إلى التقاعد

أحيل على التقاعد

كان متقاعدا

معاش \ راتب التقاعد

كان له حق في معاش التقاعد

حتى سن التقاعد

دفع أقساطا للحصول على معاش تقاعدي

تقاعد مبكر

راتب تقاعد كامل

بلغ سن التقاعد

قسط التقاعد

دفع قسط التقاعد

فقد حق في الحصول على معاش التقاعد

تقاعد \ إحالة على التقاعد

تقاعد إضافي

مستحق على التقاعد

تأمين صحي

إجازة مرضية

إجازة مرضية لمدة أسبوع

كان في إجازة مرضية

تعويض مرضي

بطالة

عاطل عن العمل

تعويض في إطار قانون البطالة

إجازة (عطلة)

إجازة بمرتب

إجازة بدون مرتب

إجازة من العمل للدراسة

أخذ إجازة لمدة شهْر

انتهت إجازتي

كان قي إجازة

يوم إجازة \ يوم عطلة

أخذ يوم إجازة

 تعويضات عائلية

PENSIOEN

Iemand met pensioen sturen, pensioneren

Op pensioen gezet worden

Met pensioen zijn

Pensioen (de uitkering)

Recht op pensioen hebben

Tot aan zijn pensioen

Zijn pensioen opbouwen

Vervroegd pensioen

Een volledig pensioen

De pensioengerechtigde leeftijd bereiken

Pensioenpremie

Een pensioenpremie betalen

Zijn pensioenrechten verliezen

Pensionering

Een aanvullend pensioen

Pensioengerechtigd

ziekteverzekering

 Ziekteverlof

Een week ziekteverlof

Met ziekteverlof zijn

Ziektegeld

Werkloosheid

Werkeloze

Werkloosheidsvoorziening /vergoeding

vakantie

Betaald verlof

Onbetaald verlof

Educatief verlof

Een maand verlof nemen

Mijn verlof is om

Met verlof zijn

Verlofdag

Een verlofdag opnemen

kinderbijslag

 

Home