-                                         

-

-                                                     

***********

-                                                          

-

-                                                                        

***********

                                            

                               

                              

                               

******************

   .........                              ...............

.........                              ............           

 

Voornaamwoord


Een voornaamwoordelijk paradigma bestaat uit 12 vormen: In enkelvoud en meervoud, onderscheiden de 2de en 3de personen geslacht, terwijl de 1st persoon niet. In
dualis zijn er geen 1st persoon, en slechts n enkele vorm voor elke 2de en 3de persoon. Traditioneel, zijn de voornaamwoorden vermeld in orde

 eerste,tweede,derde .


Persoonlijke voornaamwoorden

Persoon

Enkelvoud

Meervoud

dualis

eerste

Ana ()

nahnu ()

 

tweede

mannelijk

anta ()

antum ()

antumā ()

vrouwelijk

anti ()

antunna ()

derde

mannelijk

huwa ()

hoem ()

humā ( )

vrouwelijk

hiya ()

hunna ()


eerste persoon
 

 

eerste Persoon

Man

vrouw

enkelvoud

ik

Anā

meervoud

wij

Nahnu

 

tweede persoon

 

 

tweede persoon

man

enkelvoud

jij

 

Anta

dualis

jullie

 

Antumā

meervoud

jullie

 

Antum

 

 

tweede persoon

vrouw

enkelvoud

jij

 

Anti

dualis

jullie

 

Antumā

meervoud

jullie

 

Antunna

derde persoon

 

 

derde persoon

man

enkelvoud

Hij

Huwa

dualis

zij

Humā

meervoud

zij

Hum

 

 

derde persoon

vrouw

enkelvoud

ze

 

Hiya

dualis

zij

 

Humā

meervoud

zij

 

Hunna

Home