zonletters en maanletters

 

maanletters  

zijn die letters die in het Hoogarabisch bij de uitspraak het bepaald lidwoord "al " niet assimileren, waardoor men de "l"-klank hoort. Dit in tegenstelling met de zonneletters, waar het lidwoord qua klank overvloeit met de klank van de op de letter "lam" volgende letter.

De naam "maanletter" komt van het Arabische woord qamar : "maan", waarvan de beginletter qaf bij de niet-geassimileerde medeklinkers hoort. De uitspraak van , "de maan", is derhalve "al-qamar". Hierbij is de "l"-klank duidelijk te horen.

 

voorbeeld :

 qaf  : - al-qamar - de maan

- schrijven........  

-spreken ......... ..

Alif     - - al-ab - de vader,
Ba       - ́ڭ - al-baljiki - de Belg,
Jim     - - al-djazira - het eiland,
Ha      - - al-harf - de letter,
Kha    - - al-gurm - het gat,
Ain     - с - al-'arabi - de Arabier,
Ghain - - al-khasul - de shampoo,
Fa       - - al-fusfur - de fosfor,
Qaf     - - al-qalm - de pen,
Kaf     - ڭǁ - al-kitab - het boek,
Mim   - - al-mu'alim - de leraar,
Ha      - - al-hulandi - de Nederlander,
Waw   - - al-walad - de jongen,

Ya      - - al-yuro - de Euro.

zonletters

Zonneletters zijn die letters uit het Arabische alfabet die in het Hoogarabisch bij de uitspraak het bepaald lidwoord "al " assimileren, waardoor een vloeiende klank onststaat.

De naam "zonneletter" komt van het Arabische woord sjams : "zon", waarvan de beginletter sjin bij de geassimileerde medeklinkers hoort. De uitspraak van , "de zon", is derhalve niet "al-sjams" maar "asj-sjams".

Tot de zonneletters behoren die 14 letters die men bij het spreken op dezelfde plaats vormt als de "l"-klank. De andere letters zijn

 

voorbeeld:

Sjin: - asch-schams - de zon,

schijven........

spreken .......  

Ta: - at-taalim - het onderwijs,
Tha: - ath-thaura - de revolutie,
Dal: - ad-daula - de staat,
Dhal: - adh-dharra - de mas,
Ra: - ar-ra'is - de voorzitter,
Zai: - az-zait - de olie,
Sin: - as-sukkar - de suiker,
Sjin: - asch-schams - de zon,
Sad: - as-sunduq - het fonds,
Dad: - ad-daif - de gasten,
Tah: - aT-Tavula - de tafel,

Za: - az-zuhr - de middag,
Lam: - al-lugha - de taal,
Nun: - an-naum - het slapen.

 

            

            

         

             

           

          

           

         

              

           

             

         

            

             

         

           

          

              

           

             

          

             

            

                

            

            

           

              

 

oefening 1:

gebruik ( )in de volgende woorden en zie als dat maan of zon ()

 

- - - - - - - - -

  - - - - - - - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oefening2:

zoek de zonletters en de maanletters  in de zinnen

 

1-                                       

2-                                              

 3-                                            

4-                                          

5-                                              

 

 

 

 

 

Home