Grammatica

 - letters

- الحروف

 - Aanwijzend voornaamwoord

- اسم الأشارة

 - vormen van letters

- اشكال الحروف

 - Betrekkelijk voornaamwoord

- الأسم الموصول

 - Zonneletters en Maanletters

- اللام الشمسية والقمرية

 - Mannelijk en vrouwelijk

- المذكر و المؤنث

 -

- اقسام الكلام

 - Vragend voornaamwoord

- اسلوب الأستفهام

 - Voorzetsels

- حروف الجر

 - Conjugatie

- مُصرّف الافعال

 - Voornaamwoorden

- الضمائر

 - De wijze van het werkwoorden

- صيغ الأفعال

 - Verkleinwoord

- التصغير

 - De eerste stam van het werkwoord

 - De afgeleide stam van het werkwoord

- الفعل المُجرد

- الفعل المزيد                                    

 - Het passief van het werkwoord

- الفعل المبني للمجهول

 - De masdar

- مصادر الأفعال

 - Enkelvoud ,dualis en  meervoud

- المفرد والمثنى والجمع

 

- النسبة

 - Sterk werkwoord en Zwak werkwoord

- الفعل الصحيح والفعل المعتل

 

- اسم الألة

 - Bijwoord van tijd en Bijwoord van plaats

- ظرف الزمان والمكان

 - De ontkenning

- النفي

 

  كان و أخواتها -

 

  ان وأخواتها -

 

  التاء المربوطة والتاء المفتوحة -

 

  الشدة -

 

الألف المقصورة والألف الممدودة -

 

 

 

 

 

 

Home
الحروف
اسمُ الإشارةِ
أشكال الحروف العربية
الاسم الموصول
اللام الشمسية واللام القمرية
المذكر والمؤنث
أقسام الكلام
أسلوب الاستفهام
حروف الجرّ
مصرف الأفعال
الضمائر
صيغ الأفعال
التصغير
الفعل المجرد و المزيد
الفعل المبني للمجهول
مصادر الأفعال
المفرد و المثنى و الجمع
النسبة
الفعل الصحيح و المعتل
اسم الآلة
ظرف الزمان و المكان
النّفي
كان و أخواتها
إنّ و أخواتها
التاء المربوطة والتاء المفتوحة
الشدّة
الأف الممدودة والمقصورة